Drikkevandskontrol

Sikring af drikkevand

Danmark er velsignet med rigeligt og rent drikkevand af meget høj kvalitet, men det er afgørende, at det rene vand ikke forurenes af nedslidte, uhensigtsmæssige og direkte forkerte installationer

Svømmehaller, idrætsanlæg og skoler

Udligningstanke som optager overskudsvand fra svømmebassiner er ofte koblet sammen med drikkevandsinstallationerne således at der kan efterfyldes vand til bassinet. Sådanne tilslutninger skal sikres så det forurenede vand fra udligningstanken ikke kan strømme tilbage til vandinstallationerne.

Brusebade med installeret centrale blandetermostater skal årligt kontrollers, hvilket sikrer at blandetermostaternes indbyggede kontraventiler fungere, ligesom bruserhoveder skal afkalkes. Derudover skal det sikres, at i perioder hvor bygningerne lukkes på grund af ferier, at der fortsat er bevægelse i vandinstallationerne. Hvis ikke dette sikres, er der stor risiko for udvikling af Legionella bakterier.

Sidst men ikke mindst er der krav til, at brandskabe og slangevindere skal sikres mod tilbagestrømning af vand til bygningernes vandinstallationerne. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at i forbindelse med lovpligtige årlige afprøvninger, at kontraventiler som er monteret på afgreningen til brandskabe og slangevindere er godkendt til at kunne holde til et meget højt vandtryk.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

  Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

   Svømmehaller, idrætsanlæg og skoler

   Udligningstanke som optager overskudsvand fra svømmebassiner er ofte koblet sammen med drikkevandsinstallationerne således at der kan efterfyldes vand til bassinet. Sådanne tilslutninger skal sikres så det forurenede vand fra udligningstanken ikke kan strømme tilbage til vandinstallationerne.

   I brusebade hvor der er installeret centrale blandetermostater skal det gennem årlig kontrol sikres at blandetermostaternes indbyggede kontraventiler funger, ligesom bruserhoveder skal afkalkes. Derudover skal det sikres, at i perioder hvor bygningerne lukkes på grund af ferier, at der fortsat er bevægelse i vandinstallationerne. Hvis ikke dette sikres, er der stor risiko for udvikling af Legionella bakterier.

   Sidst men ikke mindst er der krav til, at brandskabe og slangevindere skal sikres mod tilbagestrømning af vand til bygningernes vandinstallationerne. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at i forbindelse med lovpligtige årlige afprøvninger, at kontraventiler som er monteret på afgreningen til brandskabe og slangevindere er godkendt til at kunne holde til et meget højt vandtryk.

   Plejecentre og beskyttede boliger.

   Vandinstallationer er ofte dimensioneret til at beboere kan få et dagligt bad. Fakta er dog desværre at grundet ressourcemangel bliver det i bedste fald til et ugentligt bad. Det betyder at der er for meget vand i installationer og at varmtvandsbeholdere ikke bliver skyllet igennem. Derfor vil der være stor risiko for bakterieudvikling i installationerne.

   Beboere på plejecentre og i beskyttede boliger er i sagens natur særligt sårbare overfor bakterier. Derfor er det vigtigt at der sikres gode varmtvandstemperaturer og bevægelse af vandet, helt frem til de sidste vandhaner i bygningerne.

   Hoteller, storkøkkener og cateringvirksomheder

   Drikkevand er et fødevareprodukt og skal, behandles på samme måde som når man fremstiller mad, skyller grøntsager, eller gør rent i køkkenerne. Dampovne, opvaskemaskiner, blødgøringsanlæg, kaffemaskiner og lignende som er tilsluttet vandinstallationerne, skal i henhold til Bygningsreglementet og Fødevarestyrelsen sikres mod tilbagestrømning til vandinstallationerne.

   Restauranter og cafeer

   Også for restauranter og caféer gælder de samme regler som for hoteller, storkøkkener og cateringsvirksomheder. Uanset om der er tale om en lille vandinstallation så skal reglerne i Bygningsreglementet og Fødevarestyrelsen overholdes. Så uanset om der er tale om tilslutning af et fadølsanlæg, en isterningmaskine, eller en opvaskemaskine så skal installationerne sikres mod tilbagestrømning.

   Renserier, industri- og forbrugervaskerier

   Vaskerimaskiner bliver ofte forsynet med blødgjort vand og automatisk påfyldning af sæbemidler. Her er kravene, at ved afgreningen til blødgøringsanlægget installeres en tilbagestrømningssikringsventil som kan håndtere tilbagestrømning af blødgjort og kemikaliefyldt vand.

   Såfremt vaskeriet bliver forsynet med en kombination af blødgjort vand og regnvand, skal installationen særligt sikres mod forurening af virusinficeret regnvand.

   Bilvaskeanlæg

   Når der er fast forbindelse mellem drikkevandsinstallationen og anlægget som forsyner bilvaskeanlægget med vand, skal installationen sikres. Dette sørger for at det kemikaliefyldte (og beskidte vand fra vaskehallen) ikke kan strømme tilbage til bygningens drikkevandsinstallationer.

   Ofte er der et venterum hvor man kan opholde sig og tage en kop kaffe fra en automat. Hvis dette er tilfældet, skal det sikres at det forurenede vand fra vaskehallen ikke kan strømme over i kaffeautomaten.

   Landbrug og gartnerier

   Til landbrug og gartnerier er der særlige krav til sikring af drikkevandsinstallationer. Det er der, fordi de bakterier som naturligt forekommer i stalde, ikke må komme i direkte kontakt med vandinstallationer som forsyner mennesker med drikkevand. For gartnerier hvor vand ofte blandes med organiske gødningsmaterialer gælder de samme krav som til landbrug